• مقالات

    کنتراست

    مشخصات اصلی نور در نورپردازی قسمت دوم کنتراست کنتراست نور پردازی، تناسب روشنایی بین قسمت های شدیدا نورخورده موضوع و تیره ترین( سایه های غلیظ) محدوده ها ست. فیلم عکاسی و حسگرهای سی سی دی در دوربین های دیجیتال توان ارائه طیف گسترده نور موجود در صحنه را مانند چشم انسان ندارند. اغلب مواقع این بدان معناست که وقتی برای کسب جزئیات در روشن ترین نواحی نوردهی کنید، سایه ها به صورت سیاه بی حالت بازسازی می شوند، حتی اگر در آن محدوده جزئیات قابل رؤیت موجود باشند. روش دیگری یعنی نوردهی مناسب سایه ها، جزئیات نواحی روشن تر را می سوزاند. بزرگترین مشکل در نورپردازی از گوشه یا از…