• مقالات

    فاصله کانونی

    فاصله کانونی لنزهای فاصله کانونی ثابت (غیرزوم)، که برای دوربین های قطع کوچک ۵۰ میلی متر برای ۳۵ میلی متری، ۲۸ میلیمتر برای تک لنز انعکاسی دیجیتال، ۱۰۰ میلیمتر برای قطع ۷۰×۶۰ میلی متر و ۱۵۰ میلیمتر برای ۵۷۴ اینچ هستنداغلب این ترکیبات زاویه دیدی حدود ۴۵ درجه می دهند. برای کمک به درک این که چرا ۴۵ درجه نرمال محسوب می گردد امتحان زیر را انجام دهید، از درون منظره یاب یک تک لنز انعکاسی ۳۵ میلی متری دارای لنز استاندارد که عمودی نگه داشته شده با باز گذاشتن هردو چشم نگاه کنید. جزئیات تصویر صفحه فوکوس را با دید مستقیم مقایسه کنید. البته، چشم فضای گسترده تری را…

  • مقالات

    لنزهای عکاسی

    هدف اصلی در طراحی و ساخت تجهیزات عکاسی تولید لنزهایی است که عیوب نوری (معروف به انحرافات)را به حداقل رساند در حالی که قدرت تفکیک جزئیات و روشنایی تصویر را افزایش دهد.