• مقالات

    فیلتر های رنگی و بی رنگ در عکاسی​

    فیلتر های رنگی و بی رنگ در عکاسی فیلتر های رنگی و بی رنگ در عکاسی در این مقاله با توضیحاتی در مورد فیلترهای رنگی و بی رنگ درعکاسی​ در خدمت شما هستیم. استفاده از فیلترهای رنگی با مواد رنگی فیلترهای رنگی با فیلم های رنگی برای تصحیح رنگ یا برای جلوه های ویژه استفاده می شوند. فیلترهای اصلاح کننده (correction) دو نوع فیلتر اصلاح رنگ وجود دارد. اول تعداد محدودی فیلتر نسبتا غلیظ مبدل رنگ (color conversion) که امکان عکاسی با فیلمی متعادل شده. برای یک حرارت رنگ استاندارد را زیر نوری با حرارت رنگ استاندارد دیگر فراهم می سازند. گروه دوم شامل تعداد زیادی فیلتر نسبتا روشن تر…

  • مقالات

    فیلتر پولاریزه

    فیلتر پولاریزه فیلتر پولاریزه فیلتر پولاریزه فلتر پولاریزه (قطبی کننده) هم خاکستری ست، و می تواند به جای فیلتر آن دی استفاده شود، اما دارای خواص اضافی غیرعادی دیگری با چندین کارایی ست. امواج نوری عادی در تمام سطوح در زوایای قائم نسبت به جهات حرکت خود مرتعش می گردند. سطح نور قطبی شده به یک جهت محدود می شود. برعکس بعضی موجودات، چشمان ماتوان تشخیص تفاوت بین نور قطبی شده و قطبی نشده را ندارد، اما نور قطبی شده اطراف ما وجود دارد – مثلا در نور قسمت های آبی آسمان در زوایای قائمه نسبت به نور خورشید، یا نور منعکس شده از هر سطح براق غیرفلزی در زاویه ای کم…