• فاصله کانونی لنز دوربین
  مقالات

  فاصله کانونی ثابت، یا زوم؟

  فاصله کانونی ثابت، یا زوم؟ فاصله کانونی ثابت فاصله کانونی ثابت زوم لنزی ست با فاصله کانونی متغیر – با حرکت عناصر شیشه ای داخلی تغییر می کند. به صورت توکار در اغلب دوربین های کوچک (کامپکت) امروزی که غیرقابل جدا شدن هستند وجود دارد.   به هر حال، برای دوربین هایی نظیر تک لنز انعکاسی می توانید. بین یک سری منتخب از لنزهای فاصله کانونی ثابت (پرایم)، یا یک لنز زوم (یا شاید بیشتر) تصمیم بگیرید. در لنزهای تکلنز انعکاسی فاصله کانونی با حرکت یک حلقه بر استوانه تغییر می کند، در دوربین های کامپکت این تغییر با کلیدی که یک موتور برقی را راه می اندازد انجام میشود.…

 • مقالات

  فاصله کانونی

  فاصله کانونی لنزهای فاصله کانونی ثابت (غیرزوم)، که برای دوربین های قطع کوچک ۵۰ میلی متر برای ۳۵ میلی متری، ۲۸ میلیمتر برای تک لنز انعکاسی دیجیتال، ۱۰۰ میلیمتر برای قطع ۷۰×۶۰ میلی متر و ۱۵۰ میلیمتر برای ۵۷۴ اینچ هستنداغلب این ترکیبات زاویه دیدی حدود ۴۵ درجه می دهند. برای کمک به درک این که چرا ۴۵ درجه نرمال محسوب می گردد امتحان زیر را انجام دهید، از درون منظره یاب یک تک لنز انعکاسی ۳۵ میلی متری دارای لنز استاندارد که عمودی نگه داشته شده با باز گذاشتن هردو چشم نگاه کنید. جزئیات تصویر صفحه فوکوس را با دید مستقیم مقایسه کنید. البته، چشم فضای گسترده تری را…

 • مقالات

  فاصله کانونی و زاویه دید

  فاصله کانونی و زاویه دید لنزها می توانند ابعاد متنوعی از صحنه روبروی شان را از یک دید بسیار باز تا کاملا باریک را ثبت نمایند. میدان دید طبیعی چشم انسان تقریبا ۴۵ درجه را پوشش می دهد بنابراین لنز دوربینی که این زاویه را پوشش دهد نرمال یا استاندارد شناخته می شود. این تقریبا معادل قطر قطع تصویر دوربین است. به عبارت دیگر: برای یک دوربین ۳۵ میلی متری (۲۴۶۳۶ میلی متر)، لتزی با فاصله کانونی حدود ۵۰ میلی متر نرمال است. برای یک دوربین فیلم رول ۷۰×۶۰ میلی متر، یک لنز استاندارد حدود ۸۰ تا ۱۰۵ میلی متر است. برای اندازه تصویر دوربین های ای پی اس (۳۰×۱۷…

 • مقالات

  فاصله کانونی و زاویه دید لنز

    لنزها می توانند ابعاد متنوعی از صحنه روبروی شان را از یک دید بسیار باز تا کاملا باریک را ثبت نمایند، میدان دید طبیعی چشم انسان تقریبا ۴۵ درجه را پوشش می دهد بنابراین لنز دوربینی که این زاویه را پوشش دهد نرمال با استاندارد شناخته می شود. این تقریبا معادل قطر قطع تصویر دوربین است. به عبارت دیگر: – برای یک دوربین ۳۵ میلی متری (۲۴*۳۶ میلی متر) لنزی با فاصله کانونی حدود ۵۰ میلی متر نرمال است – برای یک دوربین فیلم رول 60*70 میلی متر یک لنز استاندارد حدود ۸۰ تا ۱۰۵ میلی متر است – برای اندازه تصویر دوربین های ای پی اس (۳۰*۱۷ میلی…