• مقالات

    فاصله کانونی و زاویه دید

    فاصله کانونی و زاویه دید لنزها می توانند ابعاد متنوعی از صحنه روبروی شان را از یک دید بسیار باز تا کاملا باریک را ثبت نمایند. میدان دید طبیعی چشم انسان تقریبا ۴۵ درجه را پوشش می دهد بنابراین لنز دوربینی که این زاویه را پوشش دهد نرمال یا استاندارد شناخته می شود. این تقریبا معادل قطر قطع تصویر دوربین است. به عبارت دیگر: برای یک دوربین ۳۵ میلی متری (۲۴۶۳۶ میلی متر)، لتزی با فاصله کانونی حدود ۵۰ میلی متر نرمال است. برای یک دوربین فیلم رول ۷۰×۶۰ میلی متر، یک لنز استاندارد حدود ۸۰ تا ۱۰۵ میلی متر است. برای اندازه تصویر دوربین های ای پی اس (۳۰×۱۷…

  • مقالات

    فاصله کانونی و زاویه دید لنز

      لنزها می توانند ابعاد متنوعی از صحنه روبروی شان را از یک دید بسیار باز تا کاملا باریک را ثبت نمایند، میدان دید طبیعی چشم انسان تقریبا ۴۵ درجه را پوشش می دهد بنابراین لنز دوربینی که این زاویه را پوشش دهد نرمال با استاندارد شناخته می شود. این تقریبا معادل قطر قطع تصویر دوربین است. به عبارت دیگر: – برای یک دوربین ۳۵ میلی متری (۲۴*۳۶ میلی متر) لنزی با فاصله کانونی حدود ۵۰ میلی متر نرمال است – برای یک دوربین فیلم رول 60*70 میلی متر یک لنز استاندارد حدود ۸۰ تا ۱۰۵ میلی متر است – برای اندازه تصویر دوربین های ای پی اس (۳۰*۱۷ میلی…