سایه ها

سایه ها

نور در تمام جهات از یک منبع نور کوچک یا متمرکز تشعشع میابد و در خط مستقیم به طرف خارج حرکت میکند. یک منبع نور کوچک مانند یک لامپ حبابی ساده یا یک شمع ، نوری نسبتا تند با سایه های غلیظ دارای حواشی تیز ایجاد میکند. خورشید (یا در واقع ماه) در یک آسمان صاف اثری مشابه دارد،زیرا فاصله زیادش آن را منبع نور کوچکی به حساب می آورد. فلاش های کوچک یا چراغ قوه ها هم اثری مشابه ایجاد میکنند.

انواع سایه ها در نورپردازی عکاسی

اگر خودتان با استفاده از یک چراغ رومیزی کوچک یا منبع نوری مشابه این عمل را انجام دهید بسیار مفید خواهد بود. تصویر زیر نشان میدهد چگونه نور داده شده از یک موضوع موجب قطع کامل روشنایی در قسمت سایه تیز میشود. فقط قسمت هایی از موضوع که مستقیما در مسیر نور قرار دارند روشن میشوند،بقیه قسمت ها تاریک میمانند.سایه ها در نورپردازی اما ببینید با گذاشتن کاغذ کالک در مقابل نور (یا با دادن نور به دیوار سفید و برگرداندن نور منعکسه از دیوار به موضوع)چه اتفاقی می افتد. کاغذ کالک نور را از خود عبور میدهداما آن را پخش هم میکند. نور پخش رد شده از ورای طرح کاغذ در خطوط مستقیم جدید در همه جهات از هر قسمت سطح بزرگ کاغذ به حرکت خود ادامه میدهد. موضوع دارای حواشی نرم تر با سایه رقیق تر میشود.سایه ها در عکاسی صنعتی هرچه ماده پخش کننده بزرگتر و نزدیک تر به منبع باشد،تندی و کنتراست سایه کمتر میشود. دلیل آن است که نور داده شده از محدوده ای بزرگ نمیتواند کاملا از طرف موضوع سد شود،اغلب مناطقی که قبلا در سایه کامل قرار گرفته بودند اینک حداقل دارای مقداری روشنایی میشوند. مشابه این عمل در روز ابری برای خورشید اتفاق می افتد، ابر ها در حکم پخش کننده(دیفیوزر) عمل میکنند، نور منبع را در فضای گسترده تری منتشر میسازند در عکاسی عملی شناخت تفاوت نور مستقیم تیز و نور پخش شده و همه مراحل بین آن ها مهم است. کیفیات سایه بشدت در نحوه دید موضوعات و صحنه ها موثراند.
منبع :عکاسی پایه لنگفورد
عکاسی صنعتی از پیچ و مهره
عکاسی صنعتی
عکاسی تبلیغاتی از دارو
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی از نمای ساختمان
عکاسی از نمای ساختمان
عکاسی از نمایشگاه
عکاسی از غرفه نمایشگاهی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *