کارکرد عمق میدان

کارکرد عمق میدان

چگونگی کارکرد عمق میدان برای درک دلیل تأثیر دیافراگم بر عمق میدان، باید نگاهی مجدد به چگونگی فوکوس کردن یک لنز بر یک نقطه تصویر از یک فاصله مشخص داشته باشیم، که وابسته به میزان فاصله موضوع تا لنز است. قسمتهای دیگر موضوع، نزدیک تر یا دورتر از لنز در نقطه ای دورتر یا نزدیکتر فوکوس می شوند، به جای نقاط نور، دوایری از نور ایجاد می گردد. آنها را دوایر نابه سامان (سیرکلز او کانفیوژن) می خوانند. دوایر نابه سامان بزرگ، بر روی هم قرار می گیرند و یک تصویر محو می دهند. البته اگر دوایر نسبتا کوچک باشند، واضح به نظر می آیند، زیرا قدرت تفکیک چشمان ما محدود است.
هنگام دیدن عکس نهایی حتی اگر دوایر ریزی به جای نقاط نور بر تصویر وجود داشته باشند، تصویر واضح قابل قبولی خواهید دید. بالاترین قطر قابل قبول این دوایر برای اکثر مردم در عکس نهایی ۰٫۲۵ میلی متر است. (همین امر در مورد آرایش نقاط بر صفحه کامپیوتر نیز صادق است. سازندگان لنزهای دوربین های قطع ۳۵ میلی متری بر این باور اند که در عکس بزرگ شده ۲۵×۲۰ سانتی متر (۸۸۱۰ اینچ) – بزرگنمایی x۸ تصویر فیلم – بزرگترین دایره نابه سامان قابل قبول بر فیلم ۰۰۳ = 8 + ۰٫۲۵ میلی متر است.
با قبول وضوح دوایر تا این اندازه، موضوعاتی که کمی دورتر یا نزدیک تر به نقطه فوکوس قرار دارند نیز به نظر فوکوس می رسند. و اگر دیافراگم کوچک تر شود تمام مخروط های تور باریک تر میشوند، لذا تصاویر موضوعات دورتر و نزدیک تر وارد ناحیه فوکوس دقیق قابل قبول می شود یعنی عمق میدان افزایش می یابد.
از سوی دیگر اگر از موضوع دورتر شوید یا از لنزی با فاصله کانونی کمتر استفاده کنید، وضعیت فوکوس دقیق تصاویر از موضوعات دورتر و نزدیکتر متراکم تر شده ب می شوند، دوایر نابه سامان آنها کوچک تر شده، بازهم عمق میدان افزایش می یابد.
پس زمانی به بالاترین عمق میدان دست خواهید یافت که:
• عدد اف بالا باشد (دیافراگم بسته باشد).
• فاصله موضوع زیاد باشد.
• فاصله کانونی کوتاه باشد.
در مواردی که فاصله موضوع تا لنز دورتر از ده برابر فاصله کانوز پشت موضوع نسبت به جلوی آن تا لنز بیشتر می شود. یک مثل عی فوکوس کن، یعنی یک سوم داخل محدوده عمق میدان مورد نیاز را ن موضوع نزدیک، عمق میدان پشت و جلوی موضوع بیشتر به سمت با تا لنز دورتر از ده برابر فاصله کانونی باشد، عمق میدان در بیشتر می شود. یک مثل عکاس ها می گوید یک سوم را حدوده عمق میدان مورد نیاز را فوکوس کنید. هنگام کار با موضوع ، عمق میدان پشت و جلوی موضوع بیشتر به سمت برابری حرکت می کنند.

تیزر تبلیغاتی

ساخت تیزر تبلیغاتی از کیس کامپیوتر
تیزر تبلیغاتی کیس کامپیوتر
تیزر تبلیغاتی اجاق گاز

بیشتر بخوانید

کنتراست
کنتراست
نور چیست
نور چیست
سایه ها در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
سایه ها در عکاسی
رنگ در نور
رنگ در نور

نمونه کارها

عکاسی از نمای ساختمان
عکاسی از نمای ساختمان
عکاسی از نمایشگاه
عکاسی از غرفه نمایشگاهی
عکاسی تبلیغاتی از دارو
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی صنعتی از پیچ و مهره
عکاسی صنعتی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *