عکاسی صنعتی و مونتاژ روی تصاویر خارجی

مونتاژ عکس چیست؟

یکی از مهمترین جنبه های عکاسی، تصویر فیزیکی آن است.
اگر چه در عصر دیجیتال امروز به نظر می رسد که فرآیند چاپ تنها برای هنرهای زیبا ارزشمند است.اما عکاسان از قرن نوزدهم روش های خلاقانه ای را با استفاده از تجربه خلق کرده اند. یکی از این روش ها مونتاژ عکس است .
بر اساس تعریف، مونتاژ عکس ترکیبی از چندین عکس است که برای اثر هنری به هم پیوسته اند .
تصاویر با برش، چسباندن، تنظیم و همپوشاندن دو یا چند عکس یا بازتولید عکس ها با هم، گاهی اوقات در ترکیب با سایر مواد غیر عکاسی مانند متن یا سایر شکل های انتزاعی تشکیل می شوند
فرآیند مونتاژ عکس می تواند نتیجه اولین تلاش های چاپ در تاریکی باشد،زمانی که عکاسان تصویرهای چاپ شده را در تماس مستقیم با اشیا قرار میدادند . البته هنر مونتاژ عکس گاهی احتیاج به چند عکس نداشت و با چاپ مجدد یک عکس امکان پذیر بود.
سرانجام، با ظهور رایانه ها، نیاز به داشتن تصاویر فیزیکی به طور کامل ناپدید شد، زیرا نمونه های امروز از هنر عکاسی دیجیتال در نرم افزارهای ویرایش همگام می شوند و اغلب در فرم چاپی به پایان نمی رسند.

منبع :https://www.widewalls.ch/photomontage-art/

مونتاژ عکس

مونتاژ عکس تبلیغاتی

مونتاژ عکس صنعتی روی عکس تبلیغاتی

مونتاژ عکس صنعتی

نمونه کارها

عکاسی صنعتی از تجهیزات پزشکی و دارو
عکاسی صنعتی
عکاسی تبلیغاتی از صنایع دستی
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی از مبلمان
عکاسی مبلمان
عکاسی از نمای ساختمان
عکاسی نما ساختمان